Ежедневен бюлетин за качеството на атмосферния въздух за 15 май 2024 г.