Ежедневен бюлетин за качеството на атмосферния въздух за 15 октомври 2021 г.