Ежедневен бюлетин за качеството на атмосферния въздух за 15 септември 2021 г.