Ежедневен бюлетин за качеството на атмосферния въздух за 15 септември 2023 г.