Ежедневен бюлетин за качеството на атмосферния въздух за 16 март 2022 г.