Ежедневен бюлетин за качеството на атмосферния въздух за 16 септември 2023 г.