Ежедневен бюлетин за качеството на атмосферния въздух за 17 април 2022 г.