Ежедневен бюлетин за качеството на атмосферния въздух за 17 декември 2021 г.