Ежедневен бюлетин за качеството на атмосферния въздух за 17 май 2023 г.