Ежедневен бюлетин за качеството на атмосферния въздух за 17 ноември 2021 г.