Ежедневен бюлетин за качеството на атмосферния въздух за 17 октомври 2021 г.