Ежедневен бюлетин за качеството на атмосферния въздух за 17 септември 2021 г.