Ежедневен бюлетин за качеството на атмосферния въздух за 18 октомври 2021 г.