Ежедневен бюлетин за качеството на атмосферния въздух за 18 септември 2023 г.