Ежедневен бюлетин за качеството на атмосферния въздух за 19 октомври 2021 г.