Ежедневен бюлетин за качеството на атмосферния въздух за 19 септември 2021 г.