Ежедневен бюлетин за качеството на атмосферния въздух за 2 април 2021 г.