Ежедневен бюлетин за качеството на атмосферния въздух за 2 ноември 2021 г.