Ежедневен бюлетин за качеството на атмосферния въздух за 2 септември 2021 г.