Ежедневен бюлетин за качеството на атмосферния въздух за 21 април 2023 г.