Ежедневен бюлетин за качеството на атмосферния въздух за 21 октомври 2021 г.