Ежедневен бюлетин за качеството на атмосферния въздух за 24 април 2022 г.