Ежедневен бюлетин за качеството на атмосферния въздух за 24 ноември 2021 г.