Ежедневен бюлетин за качеството на атмосферния въздух за 24 юни 2022 г.