Ежедневен бюлетин за качеството на атмосферния въздух за 25 август 2022 г.