Ежедневен бюлетин за качеството на атмосферния въздух за 25 юни 2021 г.