Ежедневен бюлетин за качеството на атмосферния въздух за 25 юни 2022 г.