Ежедневен бюлетин за качеството на атмосферния въздух за 26 юни 2023 г.