Ежедневен бюлетин за качеството на атмосферния въздух за 27 август 2021 г.