Ежедневен бюлетин за качеството на атмосферния въздух за 28 август 2022 г.