Ежедневен бюлетин за качеството на атмосферния въздух за 28 юни 2023 г.