Ежедневен бюлетин за качеството на атмосферния въздух за 29 юни 2023 г.