Ежедневен бюлетин за качеството на атмосферния въздух за 3 април 2023 г.