Ежедневен бюлетин за качеството на атмосферния въздух за 3 август 2021 г.