Ежедневен бюлетин за качеството на атмосферния въздух за 3 май 2023 г.