Ежедневен бюлетин за качеството на атмосферния въздух за 3 ноември 2021 г.