Ежедневен бюлетин за качеството на атмосферния въздух за 3 септември 2021 г.