Ежедневен бюлетин за качеството на атмосферния въздух за 3 юли 2023 г.