Ежедневен бюлетин за качеството на атмосферния въздух за 31 октомври 2021 г.