Ежедневен бюлетин за качеството на атмосферния въздух за 4 август 2021 г.