Ежедневен бюлетин за качеството на атмосферния въздух за 4 ноември 2021 г.