Ежедневен бюлетин за качеството на атмосферния въздух за 4 октомври 2021 г.