Ежедневен бюлетин за качеството на атмосферния въздух за 4 септември 2021 г.