Ежедневен бюлетин за качеството на атмосферния въздух за 6 април 2023 г.