Ежедневен бюлетин за качеството на атмосферния въздух за 6 ноември 2021 г.