Ежедневен бюлетин за качеството на атмосферния въздух за 6 октомври 2021 г.