Ежедневен бюлетин за качеството на атмосферния въздух за 7 октомври 2021 г.