Ежедневен бюлетин за качеството на атмосферния въздух за 7 септември 2021 г.