Ежедневен бюлетин за качеството на атмосферния въздух за 7 септември 2023 г.