Ежедневен бюлетин за качеството на атмосферния въздух за 8 април 2023 г.